e b e r h a r d

Varför är inte alla miljöpartister?

10 November - Artikelarkiv

missilEn av poängerna i boken ”Hur barnen tog makten” är att vi ofta inte tycker som vi tycker för att vi är intelligenta eller insatta, utan för att vi tillhör en grupp som tycker likadant som vi själva. Det finns mängder av psykologiska undersökningar som belägger detta fenomen. En bok som tar upp det är ”Tänka snabbt och långsamt” av Daniel Kahneman. Kahneman är professor i psykologi och fick 2001 ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Boken visar mängder av logiska fel som människor gör utan att reflektera över dem och som gör att vi bara följer andra.

I Sverige tycker vi alla likadant. Orsaken till det anges ofta till att vi är mer upplysta än andra nationer. Frågan är om det stämmer eller om vi lurar oss själva. Vid något tillfälle la jag på min hemsida ut vissa resultat från journalistikprofessor Kent Asps undersökning vilken pekade mot att 52 % av alla journalister på SvT är miljöpartister. Vissa ansåg det vara ointressant eftersom journalisterna ifråga kanske inte alls sysslade med opinionsbildning. Sådan kritik blottar en förbluffande okunskap om omedvetna psykologiska processer. I all kommunikation med omvärlden (och det är ju journalisters huvudsakliga uppgift) förmedlar man sina egna uppfattningar. Om man inte förstår det kan man inte göra något åt det. Ett närmast övertydligt exempel på fenomenet kan hämtas från SvT:s nyheter från mellanöstern. När Hamas bröt vapenvilan mot Israel förra hösten genom att återigen skicka raketer på den israeliska civilbefolkningen rapporterade SvT följande:

”Israel bryter vapenvilan efter att Hamas skickade raketer”

Med en sådan vinkling är det lättare att ta parti mot Israel. Istället kunde journalisten frågat sig hur människor i Malmö skulle ha reagerat om det skjutits 5000 raketer från Köpenhamn det senaste året. En verklighet människor i Israel lever i.

Nästan ingen svensk menar att de är mot en sund miljöpolitik. Gör det oss alla till miljöpartister? Inte nödvändigtvis. Bara för att man har ordet miljö i sitt partinamn behöver man inte bedriva den bästa miljöpolitiken och bara för att man har ordet feminism i sitt namn behöver inte den politik man förordar vara bra för jämställdheten. Precis på samma sätt som att politik från ett parti med ordet Sverige i namnet inte behöver vara bra för Sverige. Snarare rör det sig om att vi människor är otroligt lättlurade.

Så när 52 % av alla journalister på barnteve sympatiserar med Miljöpartiet kommer det påverka vad de förmedlar till våra barn i Bolibompa, precis på samma sätt som de skäggiga programledarna på 1970-.talet indoktrinerade barnen att socialistiska stater från det forna östblocket var mer humana än staterna i västvärlden och att allt ont kom från USA.

All uppfostran handlar förvisso om indoktrinering så problemet är svårt att komma runt. Frågan kvarstår dock. Är Miljöpartiets politik bra för miljön? Och svaret är tyvärr sannolikt nej. Världen blir inte bättre av att vara bakåtsträvande och tillväxthämmande. Om den enda vägen till det ekologiska himmelriket går via straff och gammal planekonomi finns ingen annan lösning. Jag hoppas verkligen att jag missförstått något grundläggande men det förefaller som om innovationer och tillväxt i Miljöpartiets värld enbart är av ondo. Även om innovation leder till en renare och bättre värld.

(Krönikan är tidigare publicerad i Göteborgs Posten den 31 augusti)