e b e r h a r d

Vadderade dagis 2020?

29 January - Artikelarkiv

På twitter har det nyligen debatterats kring ett inslag ur Kalla Fakta. I detta framgick att det förekommer så mycket som 6000 olyckor på dagis varje år. Det låter ju onekligen fruktansvärt. Den rimliga följden av sådana tal blir för många att man måste öka säkerheten ytterligare.

Problemet är att man då inte förefaller ha tänkt igenom vad en sådan strategi skulle  innebära. Man har ju använt denna lösning på alla problem i västvärlden de senaste trettio åren. Faktum är att det aldrig tidigare i världshistorien har existerat så säkra länder som Sverige och några likartade stater i västvärlden av idag.

För bara någon vecka sedan visade också forskare från Institutionen för Folkhälsokunskap vid Karolinska Institutet, att antal barnolyckor minskat mycket kraftigt de senaste decennierna. Så man kan ju inte låta bli att undra lite över vad som är problemet?

Ska vi hänga ut dagispersonalen ytterligare eller ska vi fundera över hur mycket 6000 olyckor är på en befolkning av uppemot 10 miljoner människor? Av dessa är cirka 1 miljon barn upp till skolåldern. I den gruppen rör det sig alltså om mindre än 20 olyckor per dag i hela landet. Och barnen som är på dagis är där cirka 8 timmar varje dag. Av dessa 20 olyckor är en överväldigande majoritet helt triviala även om man uppsöker sjukhus för dem. Det är farligt att leva, men den grupp i samhället som har det minst farligt är barn från 1 år och uppåt.

Risken för barnen att skada sig allvarligt på dagis är alltså närmast helt försumbar. De enstaka allvarliga olyckor som verkligen sker är fruktansvärda, men de kommer inte att undvikas genom att hänga ut dagispersonal eller ropa på mer säkerhetsregler. Vi har redan EU-säkrade lekplatser, vi har förbud att klättra i träd och hjälmtvång när barnen åker pulka på små kullar. Det enstaka hemska dödsfall som Kalla Fakta byggde sitt program på orsakades de facto av en onödig hjälm. Ett exempel på att en överdriven försiktighet faktiskt skapar faror.

En förmodligen viktigare slutsats av olycksstatistiken från dagis, vore att man bör fundera över om vi inte har ett felaktigt förhållningssätt till barnens uppväxt. Hur mycket vi än försöker säkra tillvaron för våra barn så kommer dessvärre olyckor att ske. En förälders uppgift är inte att säkra och trygga barnens tillvaro till varje pris. Det kan inte heller vara dagispersonalens uppgift. Det är nämligen omöjligt. Det finns ju alltid en liten risk att något hemskt händer. Det enda en överdriven säkerhetsstrategi leder till är att vi hämmar våra barn. Istället borde en förälders uppgift vara att förbereda barnen för vuxenlivet. Om man gör det måste man låta barnen växa och utforska världen. Det gör man inte genom att vaddera hela deras omvärld. Varken hemma eller på dagis. Det finns sannolikt ingen säkrare plats i detta land än våra förskolor. Så sluta jaga billiga poänger om faror som statistiskt sett knappast existerar.