e b e r h a r d

Vad är bisarrt?

09 December - Artikelarkiv

Man måste skilja schizofreni från andra psykiatriska tillstånd vilka kan ge vanföreställningar. Man kan ha vanföreställningar också vid rena personlighetsstörningar, vid autismspektrumtillstånd och självklart vid så kallat vanföreställningssyndrom. Man har vid vanföreställningssyndrom vanföreställningar av det slag som inte är bisarra. Det kan vara att man tror att man är utsatt för en komplott där livsmedelsverket, SÄPO, ryska maffian och tempelriddarna ingår. Man kan också få för sig att man själv är med i ett nätverk som ska bekämpa några andra. Man kanske då tror sig vara del i en internationell sammanslutning som ska motverka att FIFA, Dansk Folkeparti och samerna i Norrland ska ta över världen. Detta är synnerligen osannolikt men inte bisarrt i meningen otänkbart. Det skulla alltså kunna vara så.

Vissa typer av konstiga resonemang kan nog ändå klassas som bisarra. Att alla trianglar är fyrkantiga är en form av uppfattning som ju knappast går att resonera kring om man inte vet vad vederbörande menar, men skulle ju kunna tänka sig vara en del av ett bisarrt tankemönster. Just den typen av tankar är inget jag särskilt stöter på i klinisk verksamhet. Däremot träffar jag en del med uppfattningen att de är utsatta för bombardemang av grannar som egentligen är utomjordingar eller att de är universums härskare. Någon av dem jag träffar får strålar från Elvis Presley eller anser att han nu lever i sin tredje inkarnation som Humphrey Bogart och att djävulen sprutar gas genom ventialtionesrören. varianterna av bisarra tankar är många. Den typen av vanföreställningar är bisarra i meningen att de faktiskt är fullkomligt otänkbara. Skiljelinjen mellan om en patient lider av schizofreni eller inte går dock inte vid om vanföreställningen är  bisarr som sådan. Snarare är kravet på bisarra vanföreställningar för att det ska ge en klinisk känsla av att det handlar om ett annat tillstånd än att  till exempel bara vara tempelriddare eller anse sig förföljd av stasiagenter från förr.

Om Breivik ansåg sig vara i London 2002 på ett möte som aldrig ägt rum eller trott sig vara i Liberia utan att så skett kan man ju absolut mena att det rör sig om vanföreställningar. Men vanföreställningar är vanliga och i sig inte tecken på schizofreni. Religiösa människor har ofta konstiga idéer men vi kallar dem inte schizofrena för det. Breivik är absolut inte frisk. Han har en mängd vanföreställningar och snedvridna uppfattningar om sig själv och verkligheten. Massmördare av den typen brukar ha det. Men han har förmodligen inte några allvarliga schizofrena symptom av den bisarra typen. Det hindrar inte att han de facto har uppenbarligen osannolika eller till och med synnerligen osannolika idéer. Hans övriga symptom i form av isolering är inte på något sätt enbart typiska för schizofreni utan ses ju framförallt också vid autismspektrumstörning UNS. Det mesta i hans bild talar för en grav personlighetsstörning, en diagnos som också ofta innebär att man är på helspänn eller isolerar sig. Hans självuppfattning är ju dessutom närmast grandios i enlighet med personlighetsstörning av narcissistisk typ. En diagnos som kommer att tas bort ur DSM men som fortsatt kommer finnas kvar i verkligheten.