e b e r h a r d

Upprop mot cancer

14 October - Artikelarkiv

Det finns så mycket faror man kan råka ut för i livet. Vi varnas för det ena efter det andra. Är det inte SARS så är det fågelinfluensan, akrylamid eller den nya influensan. Och att klara vardagens krav på vad man egentligen får äta är nästan förenat med livsfara.


Det finns i stort sett inte ett enda livsmedel som inte ger antingen hjärtkärlsjukdom eller cancer. Och passar vi oss inte så får vi högt blodtryck av saltet eller blir sockerberoende. Äter vi fel får vi diabetes, övervikt, undervikt, hyperkolesterolemi och cancer, cancer, cancer.

 

Min bror arbetar som onkolog i Lund. Han har bra koll på riskfaktorer för cancer. Vad är det då man ska skydda sig emot för att inte drabbas? Det finns carcinogener överallt. Så det går faktiskt knappt att skydda sig. Man kan räkna upp den ena riskfaktorn efter den andra. Men det är en sak som sticker ut. Den viktigaste faktorn av dem alla. Något som vi som vill skydda oss till varje pris bör sky som pesten.

 

Med vetskap om att det faktiskt finns något vi kan göra för att inte drabbas av cancer så bör vi nu ställa krav på beslutsfattarna i Sverige. Det är ju oacceptabelt att denna riskfaktor fortfarande får finnas kvar utan att Riksdagen gör något åt saken. Därför uppmanar vi inom ”Föreningen för cancerns omedelbara försvinnande” medborgarna i konungariket Sverige att skriva under vår petition som lyder:

 

”Det finns ett sätt att minska cancersjukdomens utbredning i befolkningen. Ett sätt som ingen hittills tagit på allvar. Den viktigaste faktorn för cancerns utbredning är ökad ålder. Ännu har ingen reflekterat fullt ut över vad det innebär för ohälsan. Så för att en gång för alla ta ett kraftigt grepp mot denna dödliga sjukdom föreslår vi ett omedelbart förbud mot ökad ålder!”