e b e r h a r d

Könsexperimenterande och podcasts

26 May

När skolor idag väljer att informera sina elever om manligt och kvinnligt sätt att vara så heter det i styrdokument att man ska motverka “könsstereotypa”. En indoktrineringsregim som inte alls tar hänsyn till biologi utan som bygger på den felaktiga uppfattningen att vi alla är födda som oskrivna ark papper. En av de allvarligaste kritik jag fått efter att min bok “Det stora könsexperimentet” kom ut i höstas är att genusteoretiker visst tar hänsyn till biologi. Detta påstående styrks inte av Charlotta Stern som forskat på området. Tvärtom tycks de artiklar inom området som har haft störst impact factor i vetenskapliga publikationer ha en gemensam nämnare – nämligen att man helt bortser från biologin.

 

I det svenska skolsystemet har vi alltså också dessa styrdokument som motverkar biologin. Likadant är det med förskolan. Jag diskuterade just den frågan med en förskolechef från Skåne häromdagen. Hon hotas  ständigt med vitesförelägganden därför att hon behandlar pojkar och flickor som just pojkar och flickor. Det är inget som barnen ogillar. Inte heller deras föräldrar har något emot det, men däremot myndigheterna. Dessa tvångsförelägganden och viten rimmar väldigt illa med föreställningen att genusteoretiker faktiskt bryr sig jättemycket om biologi. Så jag tar lätt på kritiken. Läs gärna min bok och sprid den till alla era bekanta. Ni kan beställa den här. Läs också intervjun i Kurera som ni hittar via länken nedan:

 

https://kurera.se/david-eberhard-vill-satta-stopp-for-konsexperimentet/

 

Hälsa för ohälsosamma

Glöm inte heller att gå in och lyssna på min nya podcast “Hälsa för ohälsosamma”. Det finns 13 avsnitt inspelade som man kan hitta via nedanstående länk:

https://poddtoppen.se/podcast/1447638217/halsa-for-ohalsosamma

 

I maj 2019 var jag också med i Navid Modiris pod “Hur kan vi?” 

Det blev ett långt och intressant samtal om svåra frågor. Det är väldigt roligt tycker jag att allt fler satsar på långa samtal. I en värld där allt i media ofta snuttifieras är motpolen från oberoende aktörer efterlängtad. Utanför Sveriges gränser har man redan länge lagt ut långa debatter på youtube. Samtal mellan personer med olika åsikter som aldrig urartar till pajkastning, utan som präglas av en intellektuell hederlighet och som tar fasta på olikheter men också det som de olika debattörerna är överens om. Något som Modiri gör sitt bästa för att vi ska anamma även i Sverige. Lyssna på länken nedan:

 

http://navidmodiri.com/59-david-eberhard/