e b e r h a r d

Dystopiernas dystopi

14 October - Artikelarkiv

I Schweiz röstade 57 procent av befolkningen mot minareter. Högst andel av dem som var emot dessa fanns i kantonen Appenzell. Där var motståndet mot minareter så högt som 70 procent. Förutom att de där gör en väldigt god ost, är Appenzell känt för att de så sent som i början på 1990-talet röstade mot kvinnlig rösträtt. Förmodligen skulle de göra så även idag om det inte hade skett en grundlagsförändring i Schweiz som förklarade en sådan hållning som olaglig.

 

Det är märkligt hur människor fungerar. En bekant kommenterade med ironi att han hade trott att de kvinnoförtryckande människorna i Appenzell skulle rösta för minareter för att stödja kvinnoförtycket som vissa anser att islam står för.

 

Men det menar jag är en feltolkning av verkligheten. Inskränkta människor är inskränkta i alla avseenden. Är man mot kvinnlig rösträtt, är man sannolikt också emot religionsfrihet, åsiktsfrihet. Man är då också motståndare till att människor har en annorlunda sexuell läggning eller kommer från ett annat etniskt ursprung än man själv.

 

Det är litesom med snålhet. En diagnos som borde föras in i den psykiatriska terminologin. En sån människa är sällan bara gniden vad gäller pengar. Oftare genomsyrar snålheten hela den människans förhållningssätt till världen. Man är snål att ge beröm, avundsam och misstänker andra för det ena och det andra.

 

Finns det inget medicinskt test som skulle kunna urskilja dessa grupper? Med moderna hjärnfunktionsmätningar borde man kunna hitta biologiska korrelat. Och väl med sådana resultat i handen skulle det vara läge att leta botemedel. Eller skulle en sådan utveckling leda rakt in i Aldous Huxleys ”Sköna nya värld”. Dystopiernas dystopi. Är det inte egentligen dit vi redan är på väg när vi botar obehagliga personligheter? Och ändå återigen; kan man bota något så vill man väl göra det. Framtidens psykiatri är spännande, men biverkningarna riskerar att bli skrämmande. Alldeles oavsett att det skulle vara skönt om vi blev av med inskränkthet och gnidna personligheter.