e b e r h a r d

Carema don’t Care?

14 November - Artikelarkiv


Den senaste mediala skandalen handlar om vårdbolaget Carema crestor 10 mg. Det är ett riskkapitalbolag som tjänat stora summor på att driva äldreboenden och sjukvårdsinrättningar i Sverige. Det är upprörande att tänka att man okritiskt lämnar ut omvårdnaden av våra äldre utan en vettig kvalitetskontroll, utan i alltför hög grad styrs av att spara ännu mera pengar. Carema är sannolikt inte mycket värre än andra vårdbolag, men det finns en del problem med upphandlingsförfarandet.

Utvecklingen mot en mer privat vård och omvårdnad har på många håll de senaste tio åren inneburit en  fantastisk uppryckning av en flegmatisk stagnerande miljö. Genom att man la ut äldreboenden och sjukvård på entreprenad fanns plötsligt incitament för de anställda att effektivisera. Det innebar inom psykiatrin att man kunde öka antalet patienter som träffade behandlare eller läkare per dag, från i genomsnitt drygt en till fyra. En ökning som knappast skadar patienterna men som gör att vården faktiskt blir mer effektiv och samtidigt billigare.

Problemen med privatiseringen uppkommer alltså inte med en gång. Det är först när man inte längre klarar av att tävla genom att bli bättre som avarterna kommer till ytan. Men den tiden kommer garanterat i nuvarande system. För hur ska man vinna en upphandling när alla redan träffar fyra patienter per dag? Jo genom att träffa åtta. Och när alla träffar åtta måste man träffa ännu fler eller hitta på något annat.

Carema ska möjligen skämmas. Men skämmas ska också alla de i upphandlingskanslier som uppenbart tar för mycket hänsyn till vilket bolag som kommer med den billigaste lösningen utan att ta ställning till om det är ett rimligt avtal och utan möjligheter att snabbt dra i handbromsen vid psykopatiskt företagande.

Att vården blir bättre när folk kan påverka den utan den gigantiska landstingsapparaten har jag egen tydlig erfarenhet av. Om stora summor skattepengar fifflas iväg till skatteparadis är det däremot inte acceptabelt. Vi måste därför ändra upphandlingsförfarandet omedelbart, så att kvalitet blir den centrala moroten i alla sammanhang som gäller såväl omvårdnad som ren sjukvård.