e b e r h a r d

Breiviks psyke

09 December - Artikelarkiv

Det har debatterats mycket kring Breiviks psyke. Jag är av flera skäl mycket skeptisk till diagnosen paranoid schizofreni. För det första har han inga uppenbara bisarra vanföreställningar. Han anser sig vara del i ett internationellt nätverk. Det är sannolikt en helt felaktig uppgift men kan möjligen kvalificera som vanföreställning, dock knappast som bisarr. Ska en vanföreställning som inte är bisarr räcka som grund för diagnosen schizofreni, måste man ha andra symptom som hallucinationer. Breivik har, vad som är känt, inte hört några röster eller uppenbarligen hallucinerat på annat sätt. Detta helt enligt den utredning som de norska psykiatrikerna själva gjort. Man menar att han kan ha hallucinerat, men man kan knappast dra den slutsatsen enbart utifrån att han tyckt sig ha information som stärker honom i hans övertygelse om att delta i ett tempelrriddarkrig för att rädda den norska äran. För det finns ingenting i hans övriga bild som talar för hallucinationer. Istället bygger deras diagnos på att han isolerat sig, att han tror sig kunna bli kung i Norge, att han spekulerar om framtiden och att han hittat på nya ord.

Att allt inte står rätt till i huvudet på Breivik behöver man inte vara psykiater för att konstatera. Att han skulle lida av schizofreni är däremot mycket osannolikt. Med över tjugo års erfarenhet av psykiatri kan jag kliniskt mycket starkt misstänka att ingenting i bilden talar för att Breivik skulle ha någon som helst effekt av de mediciner som vanligvis är effektiva mot paranoid schizofreni. Om man försöker behandla honom kommer man förmodligen bli besvikna. 

Men hoppsan, nu uttalar jag mig om framtiden och jag har uppenbarligen väl höga tankar om min egen förträfflighet eftersom jag tror mig veta detta utan alla fakta. Jag tror mig visserligen inte om att bli kung av Sverige (trots att platsen snart torde vara ledig med tanke på alla turer om den nuvarande kungen), men lite sjukt är det kanske att spekulera framåt. Eller som man skulle kunna uttrycka det – jag är ju värsta framtidsekvilibristen, en slags futuriststrategist. Men attans! Nu gjorde jag det igen, jag börjar bli lite rädd nu. Jag hittade just på nya ord! Det var ju världens neologismer. Jag satte ihop två olika ord och fick ett helt nytt.  Det är väl förväl att jag inte träffat de norska psykiatrikerna. På grundval av denna krönika skulle de ju kanske kunna ställa diagnosen paranoid schizofreni på mig