e b e r h a r d

Blunda inte för Fadime

21 January - Artikelarkiv

Idag är det 10 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa. Sedan dess har hederskultur debatterats frekvent i Sverige these details. Att det ofta förekommer att män slår kvinnor är dessvärre ett välkänt faktum. I mitt yrke stöter man inte sällan på dem som blivit slagna av sin partner. Ofta rör det sig om kvinnor som inte vågar berätta för vården om vad som egentligen gjort att de har brutna ben, blåmärken och skrubbsår. De vågar inte berätta för psykiatrikern att det finns en fullt naturlig orsak till varför de fakisikt mår dåligt psykiskt och inte kan sova på nätterna.

Det finns alltså våld i alla kulturer.  Många är de män som utnyttjar sin styrka för att slåss. Detta faktum har ofta anförts som skäl till att förminska det systematiserade kulturella förtryck som morden på Fadime och Pela har kommit att symbolisera.

Enligt Ungdomsstyrelsen riskerar i dagens Sverige så många som 70 000 ungdomar att tvingas välja en man eller ett liv de inte vill ha. Morden på Fadime och Pela är inte isolat. De är toppen av ett isberg. Familjer flyr till Sverige från en förtyckande miljö.  Ibland tar man dessvärre med sig tankemönster som inte är lämpade för ett fritt demokratiskt samhälle. De allra flesta har inga problem med integrering till det nya samhället, men en och annan borde lämnat medeltiden vid gränsen. Det är vår plikt i det upplysta samhället att inte svika de flickor och pojkar som  är utsatta för detta förtyck. Vi måste uppmärksamma alla dem som måste rapportera hem direkt efter skolan eller inte får gå ensamma till skolan. De som inte får delta i gymnastiken, som får stanna hemma på friluftsdagar eller som inte får träffa någon annan jämnårig utanför skoltid.

Man har äntligen beslutat att lagstifta mot barngifte och tvångsgifte. Inte en dag för tidigt.  Man borde  kunna ställa högre krav på ett modernt jämställt samhälle, än att urskulda vidriga fenomen med att det finns vidriga män i alla kulturer. Så länge man accepterar uttryck för patriarkala medeltida föreställningar med hänvisning till kulturrelativism bör man skämmas. Om vi hade resonerat likadant i Sverige för hundra år sedan hade lortsamhället från 1800-talet bestått.